A Hetedik TE magad légy…

2014.01.21 15:43

                                 

 

 

A hetes a harmonikus szám, minden létező összhangja. Isten hét nap alatt teremtette a világot, a kereszténység hét fő erényt, hét főbűnt, a római katolikus egyház hét szentséget ismer. A Jelenések Könyvében a hét pecsét feltörése hét angyal jelenlétében történt, a hét bő esztendőt pedig hét szűkös év követte. Hét színből áll a szivárvány, ami a Biblia tanítása szerint nem más, mint a szövetség jele Isten és a földi élet között.

A héber vallásban a hetes a tökéletesség száma, amely a harmóniát és teljességet hordozza. A zsidó kultúrában az Ómer-számlálás hétszer hét, azaz negyvenkilenc napig tart, hét csapást szenvedett el Egyiptom, a hetedik napon döntötték le Jerikó falait, miután hét pap, hét napon át hét harsonát fújt. Templomaikban és otthonaikban hét ágú gyertyatartók vannak, amelynek misztikus jelentésébe avat be a Kabbala egy fejezete: „Minden gyertya az ember egy-egy Énjét jelképezi. Jobbról az első a nehéz anyagi test, a második az úgynevezett idegtest, a harmadik a testhez tartozó őselem, a tudattalan. Balról az első az asztráltest, a második a lélek, a harmadik a szellem. Középen, a két hármas csoport között áll az isteni Én, az isteni szikra, a halhatatlan Láng”.

Az Iszlám szerint hét föld és hét menny létezik. A Tao-ban a jang szimbolikus száma a hetes. A kis Buddha éppen hét lépést tett meg a születésekor. A tibeti szerzetesek tanítása szerint hétszer hét napig tart a köztes lét, ennyi időt tölt a lélek a Bardóban. Az egyiptomi vallásban a fáraóknak hét lelke volt.

A hetes szám megjelenik az ősmagyar kultúrában is: a honfoglaláskor a magyarok hét törzse érkezett a Kárpát-medencébe, nyelvünkben a hét nem csak számot, hanem a hét napból álló időtartamot is jelöli. Mese- és mondavilágunkban is megtalálhatjuk a hetes szám misztériumát: ott a hétfejű sárkány, a hetedhét ország, a katica hét pettye, heten vannak a gonoszok, és a földöntúli boldogság megtestesítője a hetedik mennyország.

Hippokratész tanítása szerint: „a hetes szám uralja a betegségeket és mindent, ami a testben a pusztulással kapcsolatos”. Kezelés nélkül a betegségek is hétnapos szakaszokban zajlanak. Az ember genetikailag programozottan hétnapos ritmus szerint él, és az életciklusok is hétévenként követik egymást.

A hetes szám a pitagoraszi számmisztika szerint a sorsfeladat, a kiegyenlítés, a békére, egyensúlyra törekvés száma.

A hetes a spirituális út, az útkeresés száma is, amit a titkok szüntelen megfejteni vágyása, a lélek mélységének feltárása jellemez.

Az asztrológiában a hetes számmal a Szaturnusz, a sorsfordító bolygó, a nagy tanító analóg. Hétévente tesz meg egy negyed kört, ezek a periódusok mindig nehézkesebb, problémásabb időszakkal kezdődnek, melynek során sok a megoldandó feladat, és megpróbáltatás. Elég végiggondolnunk életünk fő szakaszait, láthatjuk, hogy körülbelül hétévente zárul le egy-egy ciklus, és indul el egy kezdeti nehézségekkel teli új időszak. A Szaturnusz 28 év alatt tér vissza ugyanabba a pozícióba, ahol születésünk pillanatában állt, az addigiaknál is nagyobb feladat, sorsfordító döntések kíséretében.

A metafizika tanítása szerint a hetes isteni szám, a négy (ego) plusz három (szellemiség) egységből álló ember száma.

A fizikai test energetikai rendszerét a hét fő csakra által meghatározott területekre bontjuk. Az első négy csakra és a hozzá tartozó aura-rétegek alkotják az ember személyiségét: az ego-t, a következő három a lelkiségét: az egyéniséget. A negyedik csakra a kapu, a mérték kapuja, Mihály Arkangyal védelme és őrizete alatt áll, a személyiséget a szívcsakrán keresztül alakítja egyéniséggé.

Ha a Tarot-t, mint az egyik legősibb jelképrendszert vesszük alapul, a fenti megközelítést használva a Nagy Árkánum lapjai közül a harmadik a Császárnő, a negyedik a Császár. Kettőjük összeolvadása az emberben egyesülő szellemiség és ego, általuk juthatunk el a hetes számhoz, és a hozzá tartozó Árkánumhoz, a Diadalszekérhez. A sorban az első lap, amiben mozgás van, a hős elindul útjára, önmaga, isteni lénye felfedezésére.

A misztikus hetes szám szinte minden kultúrában képviselteti magát. A miértekre a választ mindenkinek önmagában kell keresnie.

Számomra a Kabbala tanítása adott magyarázatot: hat Énje mindenkinek van.

Az emberi életnek nem lehet nagyobb célja, mint a hetedik, a középen álló, a halhatatlan, a Teremtő lényéből való isteni szikra lángra lobbantása. Ez a gyertya, az ember lényének igazi jelképe, a feladat maga, a bennünk élő lángot fellobbantva megélni a teljességet, követve József Attila szavait: A hetedik te magad légy!

A Hetedik TE magad légy…

Nincs hozzászólás.

Új hozzászólás hozzáadása